NASZE DZIAŁANIA

KOŚCIÓŁ

Chcemy by przy każdej parafii powstało środowisko wiary młodych ludzi, gdzie każdy z nich będzie mógł wzrastać w wierze i rozwijać się jako człowiek.

DOM

Chcemy zbudować Dom dla młodych w Kościele, w którym poczują się akceptowani, kochani i będą mogli rozwijać swoje umiejętności.

RELACJA

Chcemy tworzyć wspólnoty młodych, które oparte będą na żywej relacji z Jezusem Chrystusem i doprowadzą do świadomej decyzji wiary młodego człowieka.


Aktualności