Poznaj nas

TEAM Fundacji „Młodzi na Progu”

Kateryna Bondarenko
Prezes Fundacji „Młodzi Na Progu”
Dyrektor Krajowy Programu
„Młodzi na Progu”

SKILLS: Papierkologia i organizacja.
Zakrzywia czasoprzestrzeń
i świetnie słucha.

kateryna.mnp@gmail.com
Dominika Macha
Wiceprezes Fundacji „Młodzi na Progu”
Informacje i terminarz rekolekcji

SKILLS: Przez telefon potrafi
ogarnąć wszystko.
Mistrzyni prowadzenia warsztatów,
kursów i rekolekcji.

dominikamk.mnp@gmail.com
Ks. Adam Koppel
Asystent kościelny Programu
Młodzi na Progu

SKILLS: Mózg metodologii i tworzenia treści materiałów MNP.
Lubi dzielić się wiedzą i formować innych.

a.koppel.sne@gmail.com
Alicja Orszulak
Sekretarz Fundacji „Młodzi na Progu”
Grafik, Social media

SKILLS: Wulkan energii.
Kumpluje się z wyzwaniami,
dostrzega piękno we wszystkim
i.. lubi poniedziałki.

a.orszulak.mnp@gmail.com
Katarzyna Grim
Dystrybucja materiałów i gadżetów
Sklep „Młodzi na Progu”

SKILLS: Spośród milionów istniejących
słów potrafi wybrać najwłaściwsze.
Podobno uczyła się zawijania paczek
u samego świstaka.

mlodzinaprogu.sklep@gmail.com