Poznaj nas

TEAM Fundacji „Młodzi na Progu”

Kateryna Bondarenko
Prezes Fundacji „Młodzi Na Progu”
Dyrektor Krajowy Programu
„Młodzi na Progu”

SKILLS: Zakrzywianie czasoprzestrzeni, organizacja, papierkologia i tabelki. Słuchanie.

kateryna.mnp@gmail.com
Dominika Macha
Wiceprezes Fundacji „Młodzi na Progu”
Informacje i terminarz rekolekcji

SKILLS: Rozmowy telefoniczne,
przeprowadzanie warsztatów,
kursów i rekolekcji.

dominikamk.mnp@gmail.com
Ks. Adam Koppel
Asystent kościelny Programu
Młodzi na Progu
Członek Rady Fundacji

SKILLS: Pisanie tekstów, formacja ewangelizatorów, treści dyrektoriów
w jednym palcu!

a.koppel.sne@gmail.com
Alicja Orszulak
Sekretarz Fundacji „Młodzi na Progu”
Grafik, Social media

SKILLS: Kumpluje się z wyzwaniami, dostrzega piękno we wszystkim i.. lubi poniedziałki.

a.orszulak.mnp@gmail.com
Katarzyna Grim
Urlop macierzyński

SKILLS: Dobre słowo,
pomysłowość, wrażliwość.

Natalia Doroń
Dystrybucja materiałów i gadżetów
Sklep „Młodzi na Progu”

SKILLS: Zadaniowość, Speedy Gonzalez odpowiedzi mailowych.

mlodzinaprogu.sklep@gmail.com