Warsztaty MNP – Plan

PLAN WARSZTATÓW:

8:30   – Rozpoczęcie recepcji
9:00   – Oficjalne rozpoczęcie Warsztatów MNP
10:00 – Blok warsztatowy nr 1:
– Nauczanie „Dom” + Prezentacja Programu MNP i Rekolekcji Spotkania
– Nauczanie „Stokrotny plon” + Formacja uczniów
– Szkolenie z dyrektorium Rekolekcji Spotkania
12:30 – Przerwa obiadowa

13:30 – Wspólne rozpoczęcie
Blok warsztatowy nr 2:
– Prowadzenie małej grupy
– Jak rozpocząć + Wspólne budowanie
– Nauczanie i świadectwo
– Prowadzenie spotkań ekipy
– Komunikacja wizerunkowa
16:00 – Wizja przyszłości Programu MNP + Wspólne uwielbienie
17:30 – Zakończenie Warsztatów MNP

Zapraszamy!