Rok 2017 w Młodych Na Progu!

Miniony rok był dla naszego biura, współpracowników oraz wszystkich wolontariuszy bardzo intensywny! Porównując go do poprzednich lat, nietrudno jest zauważyć, że program Młodzi Na Progu zaczął rozwijać się jeszcze szybciej, niż dotychczas. Kiedy patrzymy na mijające 12 miesięcy, słowem, które nasuwa nam się na myśl jako pierwsze jest wdzięczność. Wdzięczność Bogu za Was, a Wam za trud i pracę, którą podjęliście dla młodych!

Był to rok wielu zmian i nowości, wielu trudów, wyzwań i radości.

Spędziliśmy długie godziny, uporządkowując sprawy administracyjne i prawne, związane z funkcjonowaniem naszego biura tak, abyśmy stale mogli to robić jeszcze lepiej. Wykonaliśmy wiele pracy, która nie była widoczna na zewnątrz, jednak okazała się być niezbędna do dalszego rozwoju programu, którego tempo wzrostu przekroczyło nasze oczekiwania.

Przez 26 turnusów Rekolekcji Spotkania, które poprowadziliśmy, przewinęło się ponad 1,5 tysiąca osób biorących w nich udział, prowadzących je lub szkolących się. U progu roku przeżywaliśmy rekolekcje Samarytanin, podczas których uzdrowienia i nowego dotknięcia Bożą miłością doświadczali członkowie naszych ekip, którzy na co dzień tworzą z nami ten program. Dwa razy było nam dane przejść wraz z uczestnikami Rekolekcji Środowiska przez ich domy, szkołę, emocje i wspólnoty, podobnie jak dwa razy mieliśmy okazję rozpocząć nowe przygotowanie do walki razem z Królem Dawidem, podczas Rekolekcji Królestwa.

Pod koniec wakacji miejsce swojego zamieszkania, zgodnie z dekretem wydanym przez naszego ks. biskupa zmienił nasz Duszpasterz, ks. Adam Koppel. To on umieścił w nas wizję tego, co dzieje się w programie. Wraz z lękiem o dalszą współpracę, bardzo szybko przyszła możliwość tworzenia Młodych Na Progu przez ks. Adama w takim samym stopniu, jak dotychczas.

Wrzesień rozpoczęliśmy od Warsztatów w Tarnowie, na których pojawiło się ponad 270 uczestników! Ta liczba przerosła nasze oczekiwania, pokazując nam, jak bardzo spragnieni Boga jesteśmy. Dwa tygodnie później odbyły się Warsztaty w Gliwicach, które były okazją do spotkania się z niemal wszystkimi zaangażowanymi w tworzenie programu w poszczególnych miastach. Warsztaty te były także zwieńczeniem naszej długotrwałej pracy nad wydaniem nowego dyrektorium Rekolekcji Spotkania, które pozwala nam jeszcze lepiej prowadzić młodych do spotkania z Jezusem. W listopadzie wzięliśmy czynny udział w IV Kongresie Nowej Ewangelizacji, podczas którego przedstawiliśmy nasz program ponad stu nowym osobom, wśród których nie zabrakło księży, sióstr zakonnych, katechetów i świeckich.

Z naszą posługą przemierzyliśmy tysiące kilometrów, rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi diecezjami, a w każdej z nich planujemy powstaniego nowego centrum lokalnego.

Modlimy się, aby kolejny rok był jeszcze bardziej przepełniony obecnością Boga wśród nas!