• Zesłanie Ducha Świętego – przeżyj to (nie)sam!

    Kościół rozpoczął czas gorliwego wołania o obecność Ducha Świętego – w ostatnią niedzielę usłyszeliśmy fragment z listu do Efezjan (4, 3-4): Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo…