Zesłanie Ducha Świętego – przeżyj to (nie)sam!

Kościół rozpoczął czas gorliwego wołania o obecność Ducha Świętego – w ostatnią niedzielę usłyszeliśmy fragment z listu do Efezjan (4, 3-4): Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Już w najbliższą niedzielę – 20 maja – Kościół katolicki przeżywać będzie Pięćdziesiątnicę, czyli pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa. Wierzymy, że to Duch Świętym jest Tym, który daje natchnienie, pozwala odkrywać dary oraz posługiwać charyzmatami, dążąc do jedności Kościoła.

Tego dnia – jeszcze głośniej, gorliwiej i z większą pewnością – wołać będziemy o Jednego Ducha, który jest dawcą darów Kościoła, a także Twojego i naszego powołania.

W wigilię tej uroczystości w wielu miejscach w Polsce będzie się odbywać modlitwa, podczas której zgodnie ze słowami św. Jana Pawła II wspólnie wołać będziemy:

Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój!

I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!

Amen.

Serdecznie zachęcamy do przeżycia tego dnia we wspólnocie Kościoła – informacje o miejscach, w których odbywać się będzie modlitwa znaleźć możecie w Waszych wspólnotach poprzez strony internetowe i/lub bezpośrednio u księży/ liderów. Wołajmy wspólnie: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych!