Warsztaty w Katowicach – zapowiedź

Z radością informujemy, iż zapisy na pierwsze warsztaty Młodych Na Progu dla archidiecezji katowickiej zostały otwarte! Ogromną radością jest dla nas każda parafia, która podejmuje decyzję o rozpoczęciu prowadzenia programu Młodzi Na Progu, decydując się jednocześnie na tworzenie środowiska wiary dla młodych. Jesteśmy świadkami tego, co Bóg robi wśród młodych, potwierdzając nasze powołanie i misję, jaką jest ewangelizacja kandydatów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Poruszeni przełomem wśród młodych ludzi rozpoczęliśmy przygotowania do tegorocznych warsztatów, w czasie których pragniemy dzielić się doświadczeniem, umiejętnościami oraz trudnościami napotykanymi na wspólnej drodze ewangelizacji.
Podczas warsztatów odbędą się dwa bloki warsztatowe, w czasie których każdy z uczestników będzie miał do wyboru jeden z proponowanych warsztatów:

Blok warsztatowy I:

1. Prezentacja programu MNP i Rekolekcji Spotkania (dla osób będących na warsztatach MNP pierwszy raz);
2. Formacja uczniów (dla osób posiadających doświadczenie).
Blok warsztatowy II:
1. Spotkanie odpowiedzialnych za program w parafii/ wspólnocie (księża lub świeccy);
2. Spotkanie dla Animatorów poziom 1 (dla kandydatów na animatorów);
3. Spotkanie dla Animatorów poziom 2 (dla animatorów z doświadczeniem, np. w prowadzeniu RŚŻ, SNE).
Do zobaczenia w Katowicach!