Kurs wychowawcy już niedługo! – Zapisy rozpoczęte

Wspólnie z Wydziałem Katechetycznym Archidiecezji Katowickiej rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji kursu wychowawcy wypoczynku potocznie zwanego kursem wychowawcy kolonijnego.
Dokumenty wychowawcy wypoczynku są wymagane podczas prowadzenia rekolekcji dla młodych (minimum 3 wychowawców z uprawnieniami na turnus). Kurs wychowawcy jest przydatny również podczas letnich wyjazdów (kolonii) z dziećmi i młodzieżą.

Data: 1.02.2020 r.
Kurs trwa cały dzień ok. 10 h
Organizatorzy nie zapewniają obiadu, ale na miejscu będzie dostęp do napoi: wody, kawy i herbaty.
Miejsce: Katowice
(Wydział Katechetyczny lub WTL Katowice – potwierdzenie na miesiąc przed rozpoczęciem kursu drogą mailową)
Koszt:
75 zł / os.

Cele ogólne:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia grupy, zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej podczas podróży i w trakcie pobytu w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uczestnicy kursu muszą spełniać następujące warunki:
– mieć ukończone 17 lat (warunkowo, zaświadczenie uzyskuje ważność przy skończonych 18 latach),
– posiadać odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą,
– nie figurować w rejestrze karnym.

Zaświadczenie ukończenia kursu wychowawcy jest ważne w momencie ukończenia 18 lat i skończenia szkoły średniej.

Potwierdzeniem zapisu jest wpłata zadatku w kwocie 50 zł na konto:
Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice
ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice
58 1140 2004 0000 3102 7846 5997
Tytuł: Kurs wychowawcy/ Imię, nazwisko

Resztę kwoty (25 zł) należy uiścić w recepcji w dniu kursu.
Zapisy trwają do 19.01.2020 r.

Zapisy