Komunikat Biura Krajowego Młodzi na Progu

Komunikat

W związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus oraz ze względu na odwołanie zajęć szkolnych w placówkach oświatowych całej Polski informujemy, że rekolekcje zaplanowane na okres od 11.03 do 31.03 zostają odwołane bądź przeniesione na inny termin. Prosimy organizatorów – księży i dyrektorów rekolekcji – o przekazanie wyżej wymienionego komunikatu wraz z informacją o sytuacji rekolekcji w ich parafii rodzicom
oraz uczestnikom tych wydarzeń.
Polecamy modlitwie zaistniałą sytuacją i prosimy o informacje
o nowych terminach rekolekcji, gdy będą znane
po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju.

Biuro Krajowe Młodzi na Progu