Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Każdy przeżywa tegoroczne Święta Wielkanocne zupełnie jak „Młody na Progu” pozostając na progu swojego pokoju, mieszkania czy domu. Tworzymy historię, patrząc na puste ulice, modląc się w swoich własnych izdebkach, przeżywając ten czas sam na sam z Bogiem. Już niedługo zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, pełni nadziei, że ten czas izolacji kiedyś się skończy. Przeżyjemy te Święta, doceniając życie, rodzinę
i wspólnotę. Zatęsknimy za spotkaniami, Eucharystią i przyjaciółmi. Wtedy też będziemy mogli na nowo odkryć Starożytną Homilię dzisiejszej Wielkiej Soboty:
„Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są
 w okowach: Wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!”
Kiedyś wyjdziemy jak Apostołowie z zamkniętego Wieczernika, pełni wiary i nadziei,
z gorliwością uczniów, by na nowo uczyć się żyć. By na nowo odkrywać piękno Kościoła, moc modlitwy i gorliwość uczniów.
Życzymy Ci w tym wyjątkowym czasie wytrwałości Jana, wiary Dobrego Łotra, pokory Piotra, miłości Marii Magdaleny, spojrzenia Tomasza, ufności Marii.
Niech Święta przeżywane zarówno w samotności,
jak i w gronie rodzinnym będą dla Ciebie niesamowite,
pełne radości i miłości.
Przepełnione życzliwością i serdecznością.
A także piękne w swej prostocie i oparte na osobistym
spotkaniu ze Zmartwychwstałym Panem!
Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!  
Biuro Krajowe Programu Młodzi na Progu