DSA #6 Świadectwo

Szóste zajęcia to klucz do dobrej ewangelizacji. Świadectwo to najlepsze narzędzie do ewangelizacji, dlatego każdy z nas zaproszony jest do głoszenia i dawania świadectwa.

Zapraszamy na zajęcia!

Plan lekcji:
1. Świadectwo Janowe.
2. Świadectwo Pawłowe.
3. Cechy świadectwa.
4. Moje świadectwo.
5. Zachęta domowa.