DSA #17 Najbliżej jak się da! – Liturgia Godzin

Dziś gościnnie na występach w DSA ks. Mateusz, który spróbuje rozkochać nas w brewiarzu. Niesamowitej modlitwie, która ukazuje najbliższą relacje z Panem. Serdecznie zapraszamy!

Plan zajęć:
1. Wezwanie i jutrznia.
2. Modlitwa w ciągu dnia.
3. Nieszpory i kompleta.
4. Godzina czytań.
5. Zachęta domowa.