Warsztaty dla animatorów Festiwalu Życia

W kwietniu we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży i wspólnotą Pełnych Życia prowadziliśmy warsztaty dla animatorów Festiwalu Życia. Były to pierwsze warsztaty online dla tak dużej grupy młodych ludzi.

Udało się nam prowadzić same warsztaty przez platformę Meet, a pracę w małych grupach w pokojach na Mesengerze. Dzięki technicznej współpracy osób z Pełnych Życia nasza praca była dużo łatwiejsza. Udało się nam poprowadzić bardzo owocny czas dla 60 animatorów. Tematem warsztatów było prowadzenie małej grupy oraz kreatywne bycie animatorem.

Serdecznie dziękujemy ks. Marcinowi Pasiowi i Diecezjalnemu Duszpasterstwu Młodzież Gliwice za zaufanie i tak owocną współpracę, liczymy na więcej! 😉