• Świadczyliśmy o Żywym Kościele na ONŻ III stopnia

    Podczas tegorocznych wakacji głosiliśmy świadectwo we wspólnocie oazowej w ramach spotkań z Żywym Kościołem. Nie wiemy, czy wiecie, ale podczas wakacji wspólnota Ruch Światło-Życie prowadzi wiele turnusów rekolekcyjnych. Jednym z nich jest Oaza Nowego Życia III stopnia!…