SPOtkalnia miejsce tkania i słuchania.

Już od września ruszyliśmy pełną parą z pracą w SPOtkalni w SP 36 w Zabrzu. Co poniedziałek czekamy na młodych, by móc wesprzeć ich rozmową i dobrym słowem. Nasi słuchacze to przede wszystkim mądrzy dorośli, którzy potrafią aktywnie słuchać. Chcemy, by takie miejsca powstawały w różnych przestrzeniach, ponieważ widzimy, że każda, nawet chwila rozmowy pozwala młodemu człowiekowi otworzyć się ze swoimi trudnościami. Podczas naszej pracy w tym miejscu udało się nam przeprowadzić kilkanaście naprawdę dużych rozmów i pomóc bardzo wielu młodym uczniom. Cieszymy się, że możemy wspierać ich swoim doświadczeniem i móc kierować ich w miejsca, gdzie uzyskają potrzebną pomoc.

W ramach działalności SPOtkalni wspólnie z Fundacją Maria Magdalena przeprowadziliśmy Warsztaty Profilaktyczne dla klas 7 i 8. Warsztaty przeprowadziła Paulina Adamczyk, profilaktyk i prezes Fundacji wraz z Dominiką Machą. Podczas działań pokazaliśmy, jak działa system uzależnienia i przestrzec młodych przed łatwością dostępu do narkotyków. Paulina, która jako profilaktyk, podzieliła się z młodymi swoją historią życia, pokazała, jak wiele straciła przez uzależnienia.