By Młodzi mieli MIEJSCE SPOTKAŃ! Przekaż 1,5% podatku dla Fundacji „Młodzi na Progu”

Zbieramy na remont pomieszczeń dla Młodych!

👉 By mieli gdzie się spotkać!

👉 By mogli uczestniczyć w warsztatach i zajęciach!

👉 By mogli porozmawiać o swoich rozterkach i przemyśleniach z psychologiem podczas „Rozmowy zaufania”!

Twórzmy pokolenie szczęśliwych dorosłych!

Aby środki do nas trafiły powinny być wypełnione co najmniej dwa pola:

  1. Numer KRS: 0000 215 720
  2. Cel szczegółowy: MŁODZI NA PROGU
  3. Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : x

Pominięcie przez darczyńcę pola „Cel szczegółowy 1,5%” i nie „wyrażenie zgody na udostępnienie swoich danych osobowych” skutkuje tym że nie jesteśmy w stanie sprawdzić kto i jaką kwotę przekazał na nasz nr KRS.

Reklamację gdzie darczyńca wpiszę tylko Nr KRS: 0000 215 720, nie będą przez nas uwzględniane.