Co robimy?

Celem Fundacji Młodzi na Progu jest:
1) Promocja wiary, kultury i wartości chrześcijańskich;
2) Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy w postaci: opieki, dokształcania,
organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych, świetlic,
ochronek, klubów, internatów.
3) Działalność charytatywna oraz pomoc społeczna osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem oraz
zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom, dzieciom i młodzieży;
4) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
5) Organizowanie działań ewangelizacyjnych, w szczególności: rekolekcji, kursów, seminariów, konferencji,
które mogą zbliżyć ludzi do Boga;
6) Organizowanie imprez, w tym imprez masowych, o charakterze ewangelizacyjnym;
7) Tworzenie i wspieranie rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych;
8) Działalność edukacyjna;
9) Organizacja wolontariatu i innych działań społecznych;
10) Promowanie sportu i zdrowego stylu życia.