Zarząd Fundacji

l
l

Prezes Fundacji

Kateryna Bondarenko

Wiceprezes Fundacji

Dominika Macha

Sekretarz Fundacji

Alicja Orszulak