Jak rozpocząć

Wizja

1. Celem programu „Młodzi na Progu” nie jest wyłożenie wiedzy, którą można później zweryfikować egzaminem, ale doprowadzenie młodego człowieka do decyzji wiary – osobistego spotkania z Jezusem jako żywą Osobą oraz do środowiska wiary – wspólnoty w Kościele, w której mógłby wzrastać w wierze i rozwijać się jako człowiek.

2. Konieczne jest, aby po zakończeniu programu, po bierzmowaniu, zaprosić uczestników do wspólnoty młodzieżowej lub, jeśli jej nie ma, zacząć ją tworzyć.

3. Osoby, które weszły do wspólnoty stają się współpracownikami w dziele ewangelizacji i kandydatami na animatorów.

4. Naszym pragnieniem również jest, aby wszyscy pracujący z programem Młodzi na Progu mieli także kontakt ze wspólnotą w której powstał: Szkołą Nowej Ewangelizacji.

Ekipa

1. Program prowadzi zespół złożony z księdza i animatorów. Ksiądz jest w nim niezbędnym elementem.

2. Współpracowników najlepiej szukać w ruchach formacyjnych, takich jak Szkoła Nowej Ewangelizacji, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre itp.

3. Jeśli przy parafii nie ma żadnej wspólnoty, z której mogliby wywodzić się animatorzy, można zaangażować po prostu chętnych, ale wtedy trzeba im również zaproponować formację. Mogą oni sami przeżyć rekolekcje dla młodych i kurs Nowe Życie. Można też najpierw zrealizować program samemu z jedną mała grupą, która za rok stanie się zespołem animatorów.

4. W każdym przypadku taki zespół powinien w całości wziąć udział w warsztatach.

Warsztaty

1. Program zawiera specyficzne elementy metody Szkoły Nowej Ewangelizacji, które jest trudno zastosować mając przed sobą jedynie tekst książki, dlatego ważny jest udział w warsztatach.

2. Prowadzimy je metodą laboratorium, gdzie można samemu doświadczyć środków, które później stosuje się w programie. Można także zaprosić ekipę prowadzącą, aby przeprowadziła warsztaty w Twojej parafii. Dzięki warsztatom możemy też się poznać, a jest to dla nas ważne, bo chcemy współpracować z osobami prowadzącymi program.

Praca

1. Realizacja programu przebiega dwutorowo: ewangelizacja kandydatów do bierzmowania i formacja ekipy prowadzącej.

2. Ksiądz, który bierze odpowiedzialność za program, powinien być na każdym spotkaniu i spotykać się z animatorami na wspólnej modlitwie, podsumowaniach i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Kursy dla młodych

1. Rekolekcje Spotkania

Integralna częścią programu Młodzi na Progu są Rekolekcje Spotkania. Są one prowadzone przez specjalnie przygotowane ekipy Szkoły Nowej Ewangelizacji we współpracy z zespołami z danej parafii.

2. Dla kogo prowadzimy rekolekcje?

Jeśli chcesz, aby nasza ekipa przyjechała poprowadzić Rekolekcje Spotkania, prosimy, abyś sprawdził, czy Twoja wizja pracy z młodzieżą zgadza się z naszą:

– Prowadzisz program „Młodzi na Progu”.

– Ewangelizowana młodzież zostanie zaproszona do wspólnoty, w której będzie mogła doświadczyć modlitwy uwielbienia, konkretnej formacji biblijnej i przygotowania do ewangelizacji.

– Podczas rekolekcji za bezpieczeństwo i dyscyplinę odpowiadają miejscowi animatorzy na czele z Księdzem – patrz „Odpowiedzialność Księdza”.

– Ekipa miejscowa uczestniczy w całych rekolekcjach, przygotowując się do stopniowego przejmowania i docelowego samodzielnego ich prowadzenia.

3.  Odpowiedzialność Księdza:

–  obecność na całych rekolekcjach;

– zapewnienie dojazdu i powrotu uczestników z rekolekcji;

– zebranie pieniędzy od uczestników;

– uregulowanie należności za ośrodek;

– pokrycia kosztów ekipy i organizacji rekolekcji;

– dostarczenie listy uczestników dyrektorowi kursu najpóźniej tydzień przed planowanym wyjazdem;

– odpowiedzialność za bezpieczeństwo = ubezpieczenie swoich podopiecznych, zapewnienie opiekunów – 1 na 10 osób, pełnoletnich, w miarę możliwości powinni być to wychowawcy z uprawnieniami;

– wygłoszenie kazań wg schematu rekolekcji podczas Mszy Świętej + posługa sakramentem pokuty.

4. Aby samemu prowadzić Rekolekcje Spotkania:

– Osoby, które chcą je prowadzić powinny wziąć w nich udział jako uczestnicy, lub, jeśli są dużo starsi, jako animatorzy.

– Osoby, które były uczestnikami, tworzą ekipy wspólnie z naszą ekipą stopniowo pełniąc i przejmując kolejne funkcje.

– Osoby posługujące formują się we wspólnocie modlitewno- ewangelizacyjnej. Jeżeli nie jest to SNE, to przynajmniej 3 osoby z przyszłej ekipy powinny mieć doświadczenie 3 kursów SNE.

– Kiedy ekipa będzie w stanie sama poprowadzić rekolekcje osoba z SNE, posiadająca odpowiednie kompetencje, udziela im prawa do prowadzenia Rekolekcji Spotkania.

– Prowadząc samodzielnie Rekolekcje Spotkania zgłaszamy je do biura „Młodzi na Progu” każdorazowo przy zaplanowaniu terminu oraz po skończonych rekolekcje uzupełniając raport rekolekcyjny.

5. Pokrycie kosztów ekipy i organizacji rekolekcji

Doświadczenie współpracy z wieloma wspólnotami i parafiami ukształtowało także pewne zasady pokrycia kosztów ekipy i organizacji Rekolekcji Spotkania, które na dzień dzisiejszy praktykujemy:

1. Jeżeli potrzebujesz, żeby do Ciebie przyjechała nasza ekipa (albo cześć ekipy) i pomogła Ci w prowadzeniu rekolekcji, to pokrywasz koszt dojazdu i zamieszkania w ośrodku dla wszystkich osób z naszej ekipy + dobrowolna ofiara na dzieło Młodych na Progu.

2. Dyrektor ekipy odpowiada za prowadzenie rekolekcji od strony metodologicznej i merytorycznej. Natomiast ksiądz, organizujący rekolekcje, odpowiada za wszystkie kwestie związane z dyscypliną i bezpieczeństwem uczestników, ośrodkiem, dojazdem i kosztami rekolekcji.

PODSUMOWANIE

Przyjmij wizję
Zbierz i formuj ekipę
Przeżyj warsztaty
Zacznij realizować program
Zgłoś uczestników na rekolekcje
Formuj wspólnotę modlitewno-ewangelizacyjną