Kościół o Młodych na Progu

Program Młodzi na Progu zrodził się z doświadczenia pracy z młodymi w śląskich parafiach. Od początku cieszył się przychylnością Pasterzy diecezji gliwickiej, w ostatnim czasie jednak został potwierdzony poprzez wypowiedzi Biskupów i odpowiedzialnych za katechezę oraz oficjalne kościelne dokumenty.

W naszej macierzystej diecezji gliwickiej ks. Adam Koppel został mianowany asystentem kościelnym programu Młodzi na Progu, co oznacza duchową opiekę i zwierzchność nad realizacją wizji, programu formacji i reprezentowania nas w Kościele

Mówią o nas:

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, ks. Bp Marek Mendyk oficjalnym pismem rekomenduje program Młodzi Na Progu w imieniu kierowanej przez siebie Komisji:

źródło: https://diecezja.legnica.pl/biskup-marek-mendyk/

Od pewnego czasu jestem żywo zainteresowany tym co tak odważnie
i konsekwentnie podejmuje gliwicki zespół młodych ludzi ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. Opracowany i wdrażany przez nich program formacyjny dla młodych ludzi przygotowujących się do sakramentu bierzmowania to zaproszenie do wejścia na drogę życia z wiary; to piękna droga do żywej wspólnoty Kościoła.


Proponowana przez Zespół katecheza, katecheza ukierunkowana kerygmatycznie, to nie tylko proste dowartościowanie Pisma świętego w przekazie wiary, ale biblijna metoda głoszenia Dobrej Nowiny, która prowadzi do spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. To metoda, która ma dwa ważne etapy: pierwszy prowadzący do nawrócenia, przemiany życia, przewartościowania postaw i uznania Jezusa za wartość najwyższą – to etap budzenia postawy wiary u tych, którym głosi się Słowo (lub reanimacji wiary u wielu spośród kandydatów). Jest to etap głoszenia kerygmatu – podstawowego orędzia, skoncentrowanego na osobie Jezusa Chrystusa. I drugi etap – to etap nauczania, katechezy właściwej i zaangażowania w życie oraz misję Kościoła.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego wyrażam całemu Zespołowi: duszpasterzom i młodym animatorom, ogromną wdzięczność za przygotowane materiały formacyjne zarówno dla młodzieży, jak i dla liderów, katechetów
i duszpasterzy. Dziękuję za włączenie do pracy formacyjnej rodziców oraz stałe przypominanie im, że w ich pracy wychowawczej nikt ich nie zastąpi. Szkoła i Kościół mogą ich tylko wspierać, ale nigdy zastąpić.

Na trud apostolskiej pracy z całego serca wszystkim błogosławię. Niech Duch Święty będzie dla Was Światłem i Mocą. Wobec narastającej przewrotności ducha tego świata z wiarą i ufnością przywołujmy Ducha Świętego: niech Wasza misja dokonuje się w Jego mocy!

bp Marek Mendyk
biskup diecezji świdnickiej
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej, członek Europejskiego Forum Nauczania Religii
ks. Roman Buchta podsumowując rok katechetyczny powiedział, że „Młodzi na Progu to program, w ramach którego młodzież odkrywa wiarę i swoje miejsce w Kościele”. Zapraszamy do odsłuchania!

Ks. Robert Kaczmarek, autor książki pod tytułem „Model katechezy przygotowującej do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech” w jednym z rozdziałów szczegółowo opisał schemat działania Programu Młodzi na Progu. Wskazał na nasze główne założenie: ” (…) parafia jest środowiskiem wzrostu w wierze, czyli Kościołem w miniaturze (…)”. Bardzo dziękujemy ks. Robertowi za wyróżnienie w postaci opisania naszego sposobu pracy z młodymi!