Warsztaty

Warsztaty Programu Młodzi na Progu są miejscem szkolenia księży, odpowiedzialnych świeckich i animatorów do posługi w programie. Naszym pragnieniem, jako Biura Krajowego jest, aby każda osoba, która ma do czynienia z programem w parafii nie tylko posiadała niezbędne materiały, ale przede wszystkim znała wizję i cel programu, jak również zdobyła praktyczne umiejętności prowadzenia poszczególnych części spotkań.

Program zawiera specyficzne elementy metody Szkoły Nowej Ewangelizacji, które jest trudno zastosować mając przed sobą jedynie tekst książki, dlatego ważny jest udział w warsztatach. Prowadzimy je metodą laboratorium, gdzie można samemu doświadczyć środków, które później stosuje się w programie. Można także zaprosić ekipę prowadzącą, aby przeprowadziła warsztaty w Twojej parafii. Dzięki warsztatom możemy też się poznać, a jest to dla nas ważne, bo chcemy współpracować z osobami prowadzącymi program.

Z wielką radością poprowadzimy szkolenie dla animatorów i innych posługujących w twojej wspólnocie, parafii, diecezji. Nasze warsztaty nie są tylko przekazywaniem wiedzy, ale przede wszystkim świętem ewangelizatorów, których łączy pasja głoszenia Jezusa młodym ludziom. Podczas warsztatów przewidujemy czas na wspólną modlitwę, bloki szkoleniowe oraz posiłek, podczas którego można budować więzi i wymieniać się doświadczeniami. Dla każdego uczestnika warsztatów mamy przygotowane pamiątkowe teczki wraz ze streszczeniem prezentowanych zagadnień.

Aby zorganizować u siebie warsztaty należy przygotować:

1. Odpowiednie miejsce:

– pomieszczenie dla przewidywanej ilości osób oraz przynajmniej jedną mniejszą salę, gdy podzielimy się na grupy
– odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach (ważne w Polsce od października do maja)

2. Sprzęt nagłaśniający i audiowizualny.

3. Kawiarenkę (i ciepły posiłek, jeśli jest taka możliwość).

4. Udział w kosztach pracy szkolących:

– zwrot kosztów dojazdu
– zapewnienie noclegu w przypadku dużych odległości od naszej siedziby
– ofiarę w wysokości 100 zł za godzinę pracy zespołu szkolącego
– 5 zł od uczestnika jako koszty materiałów, które otrzymują