Rekolekcje

KURSY AUTORSKIE

REKOLEKCJE SPOTKANIA

REKOLEKCJE ŚRODOWISKA

REKOLEKCJE KRÓLESTWA

REKOLEKCJE SAMARYTANIN

REKOLEKCJE PASJI

LETNIA SZKOŁA MŁODEGO EWANGELIZATORA

DLA KOGO PROWADZIMY REKOLEKCJE?

WIZJA PRACY PODCZAS REKOLEKCJI SPOTKANIA:

 • PROWADZISZ PROGRAM „MŁODZI NA PROGU”.
 • EWANGELIZOWANA MŁODZIEŻ ZOSTANIE ZAPROSZONA DO WSPÓLNOTY, W KTÓREJ BĘDZIE MOGŁA DOŚWIADCZYĆ MODLITWY UWIELBIENIA, KONKRETNEJ FORMACJI BIBLIJNEJ I PRZYGOTOWANIA DO EWANGELIZACJI.
 • PODCZAS REKOLEKCJI ZA BEZPIECZEŃSTWO I DYSCYPLINĘ ODPOWIADAJĄ MIEJSCOWI ANIMATORZY NA CZELE Z KSIĘDZEM – PATRZ „ODPOWIEDZIALNOŚĆ KSIĘDZA”.
 • EKIPA MIEJSCOWA UCZESTNICZY W CAŁYCH REKOLEKCJACH, PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO STOPNIOWEGO PRZEJMOWANIA I DOCELOWEGO SAMODZIELNEGO ICH PROWADZENIA.

WIZJA PRACY PODCZAS REKOLEKCJI SPOTKANIA:

 • OBECNOŚĆ NA CAŁYCH REKOLEKCJACH;
 • ZAPEWNIENIE DOJAZDU I POWROTU UCZESTNIKÓW Z REKOLEKCJI;
 • ZEBRANIE PIENIĘDZY OD UCZESTNIKÓW;
 • UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI ZA OŚRODEK;
 • POKRYCIE KOSZTÓW EKIPY I ORGANIZACJI REKOLEKCJI;
 • DOSTARCZENIE LISTY UCZESTNIKÓW DYREKTOROWI KURSU NAJPÓŹNIEJ TYDZIEN PRZED PLANOWANYM WYJAZDEM;
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO = UBEZPIECZENIE SWOICH PODOPIECZNYCH,
 • ZAPENIENIE OPIEKUNÓW – 1 NA 10 OSÓB, PEŁNOLETNICH, W MIARĘ MOŻLIWOŚĆI POWINNI BYĆ TO WYCHOWAWCY Z UPRAWNIENIAMI;
 • WYGŁOSZENIE KAZAŃ WG. SCHEMATU REKOLEKCJI PODCZAS EUCHARYSTII + POSŁUGA SAKRAMENTEM POKUTY I POJEDNANIA.

POKRYCIE KOSZTÓW EKIPY I ORGANIZACJI

DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY Z WIELOMA WSPÓLNOTAMI I PARAFIAMI UKSZTAŁTOWAŁO TAKŻE PEWNE ZASADY POKRYCIA KOSZTÓW EKIPY I ORGANIZACJI REKOLEKCJI SPOTKANIA, KTÓRE NA DZIEŃ DZISIEJSZY PRAKTYKUJEMY:
 1. JEŻELI POTRZEBUJESZ, ŻEBY DO CEIEBIE PRZYHECHAŁA EKIPA (ALBO CZĘŚC EKIPY) I POMOGŁA CI W PROWADZENIU REKOLEKCJI, TO POKRYWASZ KOSZT DOJAZDU I ZAMIESZKANIA W OŚRODKU DLA WSZYSTKICH OSÓB Z NASZEJ EKIPY + SKŁADASZ OFIARĘ NA DZIAŁALNOŚC FUNDACJI "MŁODZI NA PROGU" WEDŁUG USTALONYCH INDYWIDUALNIE SZCZEGÓŁÓW.
 2. DYREKTOR EKIPY ODPOWIADA ZA PROWADZENIE REKOLEKCJI OD STRONY METODOLOGICZNEJ I MERYTORYCZNEJ. NATOMIAST KSIĄDZ, ORGANIZUJĄCY REKOLEKCJE, ODPOWIADA ZA WSZYSTKIE KWESTIE ZWIĄZANE Z DYSCYPLINĄ I BEZPIECZEŃSTWEM UCZESTNIKÓW, OŚRODKIEM, DOJAZDEM I KOSZTAMI REKOLEKCJI.

Aby samemu prowadzić Rekolekcje Spotkania:

Osoby, które chcą je prowadzić powinny wziąć w nich udział jako uczestnicy, lub, jeśli są dużo starsi, jako animatorzy.

Osoby, które były uczestnikami, tworzą ekipy wspólnie z naszą ekipą stopniowo pełniąc i przejmując kolejne funkcje.

Osoby posługujące formują się we wspólnocie modlitewno- ewangelizacyjnej. Jeżeli nie jest to SNE, to przynajmniej 3 osoby z przyszłej ekipy powinny mieć doświadczenie 3 kursów SNE.

Kiedy ekipa będzie w stanie sama poprowadzić rekolekcje osoba z SNE, posiadająca odpowiednie kompetencje, udziela im prawa do prowadzenia Rekolekcji Spotkania.

Prowadząc samodzielnie Rekolekcje Spotkania zgłaszamy je do biura „Młodzi na Progu” każdorazowo przy zaplanowaniu terminu oraz po skończonych rekolekcje uzupełniając raport rekolekcyjny.