SPOTKALNIA

Jako Fundacja wkraczamy w wyjątkowe miejsce społeczności szkolnej, by towarzyszyć młodym ludziom.
Projekt „SPOtkalnia” to miejsce wolne od oceniania
i moralizowania.
Podczas trwania „SPOtkalni” młodzi ludzie mogą skorzystać ze wsparcia psychologa, socjoterapeuty, mądrego księdza czy osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

DAJ SZANSĘ MŁODEMU NA PROGU

TWOJE 50 zł TO,
1 SPOTKANIE Z MŁODYM W SPOTKALNI!

CELE:

  1. Stworzenie przestrzeni wsparcia dla uczniów:
  • pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • zmagających z różnym rodzajem kryzysów emocjonalnych;
  1. Wspieranie szkoły w realizacji jej zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sposób realizacji:

  1. Wspieranie młodych ludzi poprzez rozmowy z dorosłymi osobami z doświadczeniem psychologicznym i pedagogicznym;
  2. Prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych;
  3. Prowadzenie zajęć i warsztatów w kierunku rozwoju kompetencji społecznych.\

SPOtkalnia w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu