Młodzieżowa Szkoła Animatora “Pełni Wiary”

Jeśli:

– Masz 15-25 lat,
– Chcesz angażować się w życie parafii lub grupy młodzieżowej.
To jest miejsce właśnie dla Ciebie!

Po co to jest?

– Aby młodzi działający w parafii stawali się kompetentnymi animatorami wiary,
– Aby budować Kościół nie „dla młodych”, ale „z młodymi”,
– Aby młodzi mogli aktywnie włączyć się w liturgię, ewangelizację i służbę w parafii,
– Aby dać solidny wykład wiary tym, którzy będą jej świadkami.
Cykl 9 spotkań oraz weekendowe rekolekcje umocnią Twoją więź
z Bogiem, a przede wszystkim – dadzą Ci solidną dawkę wiedzy
i doświadczeń, które będziesz mógł wykorzystać w parafii
lub grupie parafialnej.