Warsztaty

Terminarz warsztatów

TERMIN

WYDARZENIE

MIEJSCE

DYREKTOR

CENA I ZAPISY

18.09.2021
TARNÓW
KATERYNA BONDARENKO
KS. ARTUR MULARZ
ZAKOŃCZONE
18.09.2021
KATOWICE
DOMINIKA MACHA
KS. MATEUSZ WŁOSEK
ZAKOŃCZONE
25.09.2021
ZABRZE
KS. ADAM KOPPEL
ZAKOŃCZONE
4.12.2021
NIEPOKALANÓW
DOMINIKA MACHA
ZAKOŃCZONE

Z wielką radością poprowadzimy szkolenie dla animatorów i innych posługujących w twojej wspólnocie, parafii, diecezji. Nasze warsztaty nie są tylko przekazywaniem wiedzy, ale przede wszystkim świętem ewangelizatorów, których łączy pasja głoszenia Jezusa młodym ludziom. Podczas warsztatów przewidujemy czas na wspólną modlitwę, bloki szkoleniowe oraz posiłek, podczas którego można budować więzi i wymieniać się doświadczeniami. Dla każdego uczestnika warsztatów mamy przygotowane pamiątkowe teczki wraz ze streszczeniem prezentowanych zagadnień.

Aby zorganizować u siebie warsztaty należy przygotować:

1. Odpowiednie miejsce:
– pomieszczenie dla przewidywanej ilości osób oraz przynajmniej jedną mniejszą salę, gdy podzielimy się na grupy
– odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach (ważne w Polsce od października do maja)
2. Sprzęt nagłaśniający i audiowizualny.
3. Kawiarenkę (i ciepły posiłek, jeśli jest taka możliwość).
4. Udział w kosztach pracy szkolących:
– zwrot kosztów dojazdu
– zapewnienie noclegu w przypadku dużych odległości od naszej siedziby
– ofiarę w wysokości 100 zł za godzinę pracy zespołu szkolącego
– 5 zł od uczestnika jako koszty materiałów, które otrzymują