Podsumowanie warsztatów w Legnicy i Jeleniej Górze

Sezon rozpoczęliśmy dwoma dniami warsztatowymi w Legnicy oraz Jeleniej Górze, na których spotkaliśmy się w sumie z około 420 uczestnikami. Jesteśmy zbudowani tym, co Bóg czyni w sercach Księży oraz wszystkich świeckich, którzy pragną swoim świadectwem głosić o Jezusie w środowisku młodych, którzy nie zawsze chcą słuchać. Dzieląc się  naszym doświadczeniem kolejny raz odkryliśmy, jak Bóg wlewa w nasze serca radość, gdy ogłaszamy Jego królestwo. Doświadczyliśmy niezwykłej gościnności diecezji legnickiej, głosiliśmy Słowo i dzieliliśmy się wizją pracy z młodzieżą – wizją, która od lat mieszka w naszym sercu. Z różnych rozmów po raz kolejny przekonaliśmy się, że nie wystarczy dobry podręcznik i dobra ekipa, bo dopiero zrozumienie i przyjęcie wizji nadaje kierunek wszystkim działaniom i przynosi owoc obfity. Jako biuro ogromnie cieszymy się także z faktu, że już po raz kolejny mogliśmy współpracować z filią Młodych SNE z Gliwic. Wierzymy, że aby Słowo mogło się nieść we wszystkie strony świata potrzeba, abyśmy już teraz formowali uczniów, którzy będą zdolni nauczać innych (2 TM 2,2).