Program

Program „Młodzi na Progu” powstał we wspólnocie Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Diecezji Gliwickiej.
Autorami programu są ks. Artur Sepioło i Janusz Kasperczyk. Program przeznaczony jest głównie do pracy
w parafii z młodzieżą w wieku ok. 14-17 lat, przygotowującą się do bierzmowania. Jego celem jest stworzenie środowiska wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary. Program MNP stawia sobie za zadanie żeby wyjść naprzeciw młodemu człowiekowi, pomagając mu doświadczyć żywego Boga. Spotkania są skierowane na budowanie szczerych więzi uczestników z prowadzącymi oraz między sobą, a przez to otwarcie się na przekaz Ewangelii. Spotkania odbywają się w małej grupie co sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji pomiędzy animatorem a uczestnikami.
Sam program dąży do tego, aby młody człowiek podjął decyzję wejścia we wspólnotę.

WIZJA

CEL

Celem programu „Młodzi na Progu” nie jest wyłożenie wiedzy, którą można później zweryfikować egzaminem, ale doprowadzenie młodego człowieka do decyzji wiary – osobistego spotkania z Jezusem jako żywą Osobą oraz do środowiska wiary – wspólnoty w Kościele, w której mógłby wzrastać w wierze i rozwijać się jako człowiek.

WSPÓLNOTA

Konieczne jest, aby po zakończeniu programu, po bierzmowaniu, zaprosić uczestników do wspólnoty młodzieżowej lub, jeśli jej nie ma, zacząć ją tworzyć.

WSPÓŁPRACOWNICY

Osoby, które weszły do wspólnoty stają się współpracownikami w dziele ewangelizacji i kandydatami na animatorów.

KONTAKT Z SNE

Naszym pragnieniem również jest, aby wszyscy pracujący z programem Młodzi na Progu mieli także kontakt ze wspólnotą w której powstał: Szkołą Nowej Ewangelizacji.

EKIPA

KSIĄDZ

Program prowadzi zespół złożony z księdza i animatorów. Ksiądz jest w nim niezbędnym elementem, jest liderem.

ANIMATORZY

Współpracowników najlepiej szukać w ruchach formacyjnych, takich jak Szkoła Nowej Ewangelizacji, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, itp. Animatorami mogą być również liderzy wspólnot parafialnych tj. Liturgiczna Służba Ołtarza czy Wspólnota Dzieci Maryi.

POSZUKIWANIE

Jeśli przy parafii nie ma żadnej wspólnoty, z której mogliby wywodzić się animatorzy, można zaangażować po prostu chętnych, ale wtedy trzeba im również zaproponować formację. Mogą oni sami przeżyć rekolekcje dla młodych i kurs Nowe Życie. Można też najpierw zrealizować program samemu z jedną mała grupą, która za rok stanie się zespołem animatorów.

POCZĄTKI FORMACJI EKIPY

W każdym przypadku taki zespół powinien w całości wziąć udział w warsztatach, gdzie uczy się metodologii pracy z programem Młodzi na Progu. Warsztaty są miejscem formacji ekipy, co roku animatorzy mogą uczyć się nowych elementów posługi.

PRACA

DWA TWORY

Realizacja programu przebiega dwutorowo: ewangelizacja kandydatów do bierzmowania i formacja ekipy prowadzącej. Ewangelizacji kandydatów prowadzona jest przez ekipę prowadząca. Formacją ekipy zajmuje się przede wszystkim Ksiądz Opiekun oraz wspólnoty, do których należą animatorzy.

LIDER - KSIĄDZ

Ksiądz, który bierze odpowiedzialność za program, powinien być na każdym spotkaniu i spotykać się z animatorami na wspólnej modlitwie, podsumowaniach i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

PODSUMOWANIE

Przyjmij wizję
Zbierz i formuj ekipę
Przeżyj warsztaty
Zacznij realizować program
Zgłoś uczestników na rekolekcje
Formuj wspólnotę modlitewno-ewangelizacyjną

Mówią o nas:

Ks. Bp Marek Mendyk oficjalnym pismem rekomenduje program Młodzi Na Progu w imieniu kierowanej wówczas przez siebie Komisji Wychowania Katolickiego:

źródło: http://diecezja.legnica.pl/biskup-marek-mendyk/

Od pewnego czasu jestem żywo zainteresowany tym co tak odważnie
i konsekwentnie podejmuje gliwicki zespół młodych ludzi ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego. Opracowany i wdrażany przez nich program formacyjny dla młodych ludzi przygotowujących się do sakramentu bierzmowania to zaproszenie do wejścia na drogę życia z wiary; to piękna droga do żywej wspólnoty Kościoła.

Proponowana przez Zespół katecheza, katecheza ukierunkowana kerygmatycznie, to nie tylko proste dowartościowanie Pisma świętego w przekazie wiary, ale biblijna metoda głoszenia Dobrej Nowiny, która prowadzi do spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. To metoda, która ma dwa ważne etapy: pierwszy prowadzący do nawrócenia, przemiany życia, przewartościowania postaw i uznania Jezusa za wartość najwyższą – to etap budzenia postawy wiary u tych, którym głosi się Słowo (lub reanimacji wiary u wielu spośród kandydatów). Jest to etap głoszenia kerygmatu – podstawowego orędzia, skoncentrowanego na osobie Jezusa Chrystusa. I drugi etap – to etap nauczania, katechezy właściwej i zaangażowania w życie oraz misję Kościoła.
W imieniu Komisji Wychowania Katolickiego wyrażam całemu Zespołowi: duszpasterzom i młodym animatorom, ogromną wdzięczność za przygotowane materiały formacyjne zarówno dla młodzieży, jak i dla liderów, katechetów
i duszpasterzy. Dziękuję za włączenie do pracy formacyjnej rodziców oraz stałe przypominanie im, że w ich pracy wychowawczej nikt ich nie zastąpi. Szkoła i Kościół mogą ich tylko wspierać, ale nigdy zastąpić.

Na trud apostolskiej pracy z całego serca wszystkim błogosławię. Niech Duch Święty będzie dla Was Światłem i Mocą. Wobec narastającej przewrotności ducha tego świata z wiarą i ufnością przywołujmy Ducha Świętego: niech Wasza misja dokonuje się w Jego mocy!”

Dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Katowickiej, członek Europejskiego Forum Nauczania Religii
ks. Roman Buchta podsumowując rok katechetyczny powiedział, że „Młodzi na Progu to program, w ramach którego młodzież odkrywa wiarę i swoje miejsce w Kościele”. Zapraszamy do odsłuchania!

Ks. Robert Kaczmarek, autor książki pod tytułem „Model katechezy przygotowującej do sakramentu bierzmowania w Polsce i w Niemczech” w jednym z rozdziałów szczegółowo opisał schemat działania Programu Młodzi na Progu. Wskazał na nasze główne założenie: ” (…) parafia jest środowiskiem wzrostu w wierze, czyli Kościołem w miniaturze (…)”. Bardzo dziękujemy ks. Robertowi za wyróżnienie w postaci opisania naszego sposobu pracy z młodymi!