Współtworzyliśmy Projekt TRATWA na Górze św. Anny

Przez ostatni weekend współtworzyliśmy zjazd Projektu „TRATWA” czyli Trwałe Relacje a Trwałe WArtości, który został stworzony przez MISJĘ Jonatana, Stowarzyszenie SZLIFIERKA i Fundację „Młodzi na Progu”. Pracując z młodzieżą często brakuje nam takiego czasu dzielenia się doświadczeniem osób dorosłych, dlatego tym bardziej czas spędzony na Górze św. Anny stał się czasem dawania świadectwa pracy z młodzieżą. Udało nam się podjąć bliższą współpracę ze Stowarzyszeniem SZLIFIERKA, która prowadzi różne warsztaty dla młodych w Tarnowskich Górach. A podczas prowadzonych warsztatów udało nam się również podzielić doświadczeniem fundraising i pozyskiwania funduszy na działalność fundacji i stowarzyszeń.