Fundacja „Młodzi na Progu”

Fundacja „Młodzi na Progu” powstała z zamysłu w sercach Biura Krajowego Programu Młodzi na Progu, przez długi rozeznawaliśmy czy właśnie taką drogę Pan przygotował dla nas. Po wielu miesiącach modlitwy, rozmów i naszej pracy zdecydowaliśmy pójść o krok dalej, stworzyć fundację.

Fundacja „Młodzi na Progu” została ustanowiona
na mocy aktu notarialnego w dniu
22 marca 2021 roku w Gliwicach.

Fundacja „Młodzi na Progu” to miejsce, o którym marzyliśmy od lat. Chcemy tworzyć dom dla młodych w kościele. Miejsce, gdzie każdy będzie mógł doświadczyć troski i opieki, będzie mógł dzielić się swoimi kłopotami i pozwalać wchodzić głębiej w swoje serce. Marzymy o domu, pełnym młodych ludzi, którzy z odwagą będą dzielić się swoją wiarą z rówieśnikami, tworzyć grupy dzielenia i ewangelizować. Marzymy o domu z potencjałem, który będzie otwarty dla każdego młodego człowieka, każdego, kto będzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy. Chcemy, by była to przestań dla specjalistów, pedagogów, psychologów i wychowawców, w których sercach płonie gorliwość troski o młodego człowieka. W końcu marzymy o domu, w którym Bóg będzie Ojcem, a my Jego ukochanymi dziećmi, pragniemy, by każdy młody człowiek mógł doświadczyć niesamowitej miłości Boga.

Celem Fundacji Młodzi na Progu jest:
1) Promocja wiary, kultury i wartości chrześcijańskich;
2) Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy w postaci: opieki, dokształcania,
organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzenia żłobków, przedszkoli i szkół niepublicznych, świetlic,
ochronek, klubów, internatów.
3) Działalność charytatywna oraz pomoc społeczna osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem oraz
zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom, dzieciom i młodzieży;
4) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży;
5) Organizowanie działań ewangelizacyjnych, w szczególności: rekolekcji, kursów, seminariów, konferencji,
które mogą zbliżyć ludzi do Boga;
6) Organizowanie imprez, w tym imprez masowych, o charakterze ewangelizacyjnym;
7) Tworzenie i wspieranie rozwoju wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych;
8) Działalność edukacyjna;
9) Organizacja wolontariatu i innych działań społecznych;
10) Promowanie sportu i zdrowego stylu życia.

Zarząd Fundacji „Młodzi na Progu”
Kateryna Bondarenko – prezes Zarządu
Dominika Macha – wiceprezes Zarządu
Alicja Orszulak – sekretarz Zarządu

Rada Fundacji
Ks. Marcin Paś – członek Rady
Michał Wójcik – Przewodniczący Rady
Ks. Artur Sepioło – członek Rady

Statut Fundacji Młodzi na Progu