Kurs wychowawcy – zapraszamy!

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Fundacja „Młodzi na Progu” zapraszają na kurs wychowawcy wypoczynku!

Koszt: 150 zł

Dane do przelewu:
Nazwa i adres: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej
ul. Łużycka 1, 44 – 100 Gliwice
Nr konta: 42 1240 1343 1111 0010 6260 8001
Tytuł przelewu: Kurs wychowawcy … (tutaj imię i nazwisko)

Link do zapisów znajduje się TUTAJ

Po wypełnieniu poniższego kwestionariusza należy do siedziby KSM lub Młodych na Progu dostarczyć świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie świadectwo maturalne!) . W kursie mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat ale nie zdawały matury (w tym wypadku certyfikat otrzymają po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły).

Adresy, na które można dostarczyć ksero dokumentów:

Fundacja „Młodzi na Progu”
ul. Wolności 198
41 – 800 Zabrze
Biuro czynne:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek 14:00-19:00
Czwartek 9:00-16:00

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Gliwickiej
ul. Gliwicka 14
42 – 600 Tarnowskie Góry