Projekt „SPOtkalnia” rusza w Szkole Podstawowej nr 36 w Zabrzu.

Projekt „SPOtkalnia” to wyjątkowe miejsce dla młodych, które chcemy stworzyć w jednej z zabrzańskich szkół. To miejsce, w którym nie będą oceniani ani moralizowani, miejsce, gdzie każdy z nich będzie mógł otworzyć siebie, zostać wysłuchanym i poczuje się akceptowany ze wszystkimi swoimi trudnościami. Chcemy jako Fundacja wkraczać w wyjątkowe miejsca społeczności szkolnej, by pomóc młodym ludziom, często zagubionym i odrzuconym przez cały świat. By wesprzeć ich w rozwoju i pomóc w trosce o nich samych. W każdy poniedziałek SPOtkalnia będzie otwarta by przyjąć każdego z nich między godziną 13 a 16. Podczas trwania SPOtkalni młodzi ludzie będą mogli skorzystać ze wsparcia psychologa, socjoterapeuty, księdza czy osoby z przygotowaniem pedagogicznym.

Cele: 

  1. Stworzenie przestrzeni wsparcia dla uczniów:
  • pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • zmagających z różnym rodzajem kryzysów emocjonalnych;
  1. Wspieranie szkoły w realizacji jej zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Sposób realizacji:

  1. wspieranie młodych ludzi poprzez rozmowy z dorosłymi osobami z doświadczeniem psychologicznym i pedagogicznym;
  2. prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych;
  3. prowadzenie zajęć i warsztatów w kierunku rozwoju kompetencji społecznych.\

SPOtkalnia w Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Miejsce: Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

Termin: poniedziałek godz. 13:00-16:00, klasa 3b (główne wejście)