Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

Kartka elektroniczna MNP'23.png

Abyś spotkał Anioła, siedzącego na kamieniu i usłyszał od Niego: Nie ma go tu, Zmartwychwstał!

„A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.  Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.” Mt 28, 2-6a

Dokonało się Zbawienie! Niech Święta Wielkiej Nocy staną się dla Ciebie czasem doświadczenia wielkiej Miłość Boga do człowieka.
Błogosławionego czasu świętowania Zmartwychwstania Pana!

życzy

Fundacja „Młodzi na Progu”