IV Zabrzańskie Dni Profilaktyki – wielkie wydarzenie dla młodych w Zabrzu!

– Nie masz takiego wyboru, czy będzie łatwo czy trudno. Masz inny wybór – czy się będziesz trudził z sensem czy bez sensu – to jedno z ważnych przesłań spotkania, zorganizowanego przez Fundację Młodzi na Progu i Miasto Zabrze w ramach IV Zabrzańskich Dni Profilaktyki dla szkół.

Zabrzańskie Dni Profilaktyki to projekt, który powstał 5 lat temu z inicjatywy ks. Piotra Dyducha i Dominiki Machy, oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych by dotrzeć do jak największego grona młodych ludzi. Przez ostatnie trzy edycje gośćmi projektu byli im. Wyrwani z niewoli, Andrzej Sowa i Rymcerze. W tym roku naszymi gośćmi byli: Arkadiusz ARKADIO Zbozień wraz z Marcinem Freisler (DJ Dugi), i Adrianem Wieczorkiem (Trębaczem). Arkadio jest autorem siedmiu płyt, dwóch audiobooków i dwóch książek oraz pomysłodawcą ogólnopolskiej akcji „Rób to co kochasz”. W ciągu ostatnich 6 lat występował dla ponad 100 000 osób na ponad 600 wydarzeniach w kraju i poza jego granicami (https://www.rtck.pl/agencja/arkadiusz-zbozien-arkadio/).

Tegoroczne spotkanie otwarło nowe przestrzenie, w których chcielibyśmy rozpocząć naszą działalność. To przede wszystkim projekty profilaktyczne, dzięki którym będziemy mogli towarzyszyć młodym ludziom i wspierać ich na różnych etapach życia. Dzięki współpracy z Miastem Zabrze i Kinem Roma w Zabrzu mogliśmy gościć uczniów z 12 szkół na zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Arkadio.

Od lewej: Adrian Wieczorek, Arkadiusz Zbozień, Marcin Freisler

Serdeczne podziękowania za współtworzenie
Zabrzańskich Dni Profilaktyki kierujemy do:


Pani Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzaty Mańki-Szulik,
Księdza Biskupa Andrzeja Iwaneckiego,
Pani Czesławie Winieckiej – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
Pani Agnieszce Kawuli-Krzywdzińskiej – Zastępcy Naczelnika
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
Panu Janowi Szulikowi – Przewodniczącemu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Księdzu Krzysztofowi Czernerowi – Za duchową opiekę i obecność na wydarzeniu,
Panu Sebastianowi Dziębowskiemu – Kierownikowi Kina Roma w Zabrzu,Zabrzańskie Dni Profilaktyki oczami Telewizji Zabrze:


Więcej o wydarzeniu w Gościu Gliwickim (klik)