Spotkanie Centrów Lokalnych – Mieć czas na relacje

SCL to wydarzenie, które już na stałe wpisze się w nasz młodoprogowy kalendarz. Chcemy raz na jakiś czas spotykać się ze wszystkimi liderami, dyrektorami i księżmi, którzy swoje serce mają blisko programu Młodzi na Progu. To spotkanie pokazało nam, że najważniejsza pośród nas jest RELACJA, którą chcemy budować poprzez rozmowy, dzielenie się doświadczeniem i posługę.

Podczas wrześniowego spotkania omówiliśmy finanse związane z prowadzeniem rekolekcji. Szczegółowo przedstawiliśmy nasze cele i wizję na najbliższy rok jako Fundacji „Młodzi na Progu”. Udało nam się również omówić nowe dyrektorium Rekolekcji Spotkania, która przez ostatni rok wprowadzaliśmy w bardzo eksperymentalny sposób.

Kolejne Spotkanie Centrów Lokalnych przewidujemy na wiosnę, nie może Cię tam zabraknąć.