Zabrzańskie Dni Profilaktyki 2024 – PETARDA!

1 Fundacja – 3 artystów – 6 spotkań – 17 szkół – 1100 wspaniałych Młodych ludzi

PETARDA! Tak można jednym słowem podsumować tegoroczne Zabrzańskie Dni Profilaktyki. Już po raz trzeci wspólnie spotkaliśmy się w Zabrzańskim Kinie Roma na spotkaniu z Arkadio. Jego historia, freestyle i pogadanka sprawiła, że uczestnicy w pełni chcieli słuchać i byli bardzo aktywni. Szczególnie podczas freestyle’u na żywo na profilu YouTube.pl komentarze biegły w zawrotnym tempie. Największym zaskoczeniem dla nas była aktywność młodzieży, podczas całego spotkania z kinowego balkonu można było zaobserwować jedną zależność – zero telefonów w dłoniach. Każdy był zasłuchany. Możemy powiedzieć, że to nasz mały sukces tego wydarzenia.

Sześć spotkań z zespołem ARKADIO pozwoliło nam zgromadzić uczniów aż 17 zabrzańskich szkół. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy dyrekcji, pedagogom i nauczycielom za ich obecność i zaangażowanie.

Serdecznie podziękowania kierujemy również do Instutucji, które wsparły tegoroczne dni profilaktyki:
– Pani Małgorzacie Mańce-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
– Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu – Wiceprezydentowi Miasta Zabrze
Wydziałowi Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze
Pani Czesławie Wineckiej, – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
Pani Agnieszce Kawuli-Krzywdzińskiej – Zastępcy Naczelnika,
Panu Janowi Szulikowi – Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Pani Agnieszce Misiak i Pani Żanecie Skrzypczyk
– Wydziałowi Oświaty Miasta Zabrze
Pani Ewie Wolnicy – Naczelnik Wydziału Oświaty
– Miejskiemu Ośrodku Kultury w Zabrzu
Panu Bartłomiejowi Latoszkowi – Dyrektorowi MOK Zabrze
Panu Sebastianowi Dziębowskiemu – Kierownikowi Kina ROMA w Zabrzu.

W tym roku po raz pierwszy otrzymaliśmy od Miasta Zabrze tzw. mały grant w dziedzinie profilaktyki w kwocie 22 tys. złotych, który pozwolił na organizację kolejnej edycji Zabrzańskich Dni Profilaktyki oraz warsztatów psychologiczno-profilaktycznych w kilku zabrzańskich szkołach.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie Urzędu Miasta Zabrze – TUTAJ