Warsztaty MNP w Bielsku-Białej za nami!

W drugą sobotę czerwca ekipa Młodych na Progu prowadziła w Bielsku-Białej warsztaty dla diecezji bielsko-żywieckiej. W warsztatach uczestniczyli zarówno księża, jak i świeccy – wszyscy w jedności, aby wspólnie budować środowisko wiary dla młodych. Każdy z uczestników wziął udział w warsztacie wprowadzającym w wizję Szkoły Nowej Ewangelizacji i Programu MNP, natomiast w ramach drugiego bloku podzieliliśmy się na dwie grupy – animatorów oraz księży i odpowiedzialnych za Program w parafii. Jesteśmy zbudowani tym czasem, w którym mogliśmy dzielić się doświadczeniem, pytaniami, obawami czy oczekiwaniami. Wielkim przywilejem była dla nas obecność Księdza Biskupa Romana Pindla, z którym wraz z księżmi diecezji bielsko – żywieckiej mieliśmy przyjemność porozmawiać. Modląc się o to miejsce, w którym Bóg nas postawił, radośnie oczekujemy informacji o liczbie parafii, które podejmą decyzję wdrożenia Programu już od września tego roku. Ogromnie dziękujemy wszystkim organizatorom, uczestnikom oraz księżom za zaproszenie, przyjęcie oraz obecność podczas warsztatów!